شماره: 1085
1401/03/10
مناقصه عمومی شماره 02 -ک/م-1401 خرید لیفتراک 3 الی 3/5 تن برقی
مناقصه عمومی شماره 02 -ک/م-1401 خرید لیفتراک 3 الی 3/5 تن برقی

مناقصه عمومی شماره 02 -ک/م-1401 خرید لیفتراک 3 الی 3/5 تن برقی

شرکت توسعه پلیمرپادجم (سهامی خاص) در نظر دارد خرید یک دستگاه لیفتراک 3 الی 3/5 تن برقی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به انجام رساند، لذا بدینوسیله از فروشندگان محترم دعوت به عمل می آید که در صورت تمایل، پیشنهاد فنی و مالی خود را در پاکات دربسته و مهر شده با درج موضوع مناقصه بر روی پاکات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/03/10 به دفتر حراست با آدرس مندرج در بند 15 تحویل نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه عبارتند از:

1-     دستگاه مورد نظر " لیفتراک برقی با ظرفیت واقعی 3 الی3.5 تن" می باشد.

2-     دستگاه باید دارای گواهینامه کنترل کیفی ، تست و استاندارد مربوطه ساخت و سایر مدارک لازم و اسناد قابل انتقال باشد.

3-     پیشنهاد فنی بایستی کامل ( شامل مشخصات اقلام اصلی از جمله باطری ، موتور ، سیستم هیدرولیک ، سیستم ایمنی ، نوع لاستیکها و ... با درج سازنده وکشور ) همراه با قابلیت ها ، امکانات و ملزومات اختیاری ( با ردیف قیمت جداگانه ) ارائه شود.

4-      شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش در پیشنهاد ارائه شود.

5-     پیش پرداخت و هرگونه پرداخت دیگر قبل از حمل کالا در قبال اخذ ضمانت نامه معتبر بانکی قابل پرداخت می باشد.

6-     ارایه ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه الزامی بوده و مبلغ آن 500,000,000 ریال اعلام می گردد.

7-     پیشنهاد های فنی  بایستی در یک پاکت درب بسته جداگانه و به همراه پاکت پیشنهاد مالی در بسته با امضا و مهر ( کلیه صفحات و پاکات ) ارسال گردد.

8-      حداکثر پیش پرداخت مجاز قبل از تحویل براساس آئین نامه مناقصات دولتی 25% مبلغ قرارداد می باشد که در ازای ارائه تضامین بانکی قابل پرداخت خواهد بود.

9-     درصورت تحویل فوری کالا ،  پرداخت نقدی همزمان امکان پذیر است.

10-  تحویل دستگاه به صورت تحویل در انبار خریدار واقع در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه و با هزینه فروشنده می باشد.

11- کلیه قیمت‌ها می‌بایست به صورت ریالی ارائه گردد.

12- شرکت توسعه پلیمر پاد جم در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

13- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

14- پیشنهاد دهنده مکلف است رسید واریز وجه یا ضمانتنامه معتبر بانکی را در پاکت جداگانه به همراه پاکت های فنی و مالی به شرکت تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‏های مخدوش، سپرده‏های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

15- آدرس دفتر مرکزی: تهران، تقاطع خیابان بهشتی و ولیعصر، خیابان عبادی ، پلاک 7، تلفن تماس 54878000 021

حق انتشار محفوظ است ©