شماره: 1246
1402/07/05
راه اندازی واحد آب خنک کننده (Cooling Water) شرکت توسعه پلیمر پادجم
راه اندازی واحد آب خنک کننده (Cooling Water)  شرکت توسعه پلیمر پادجم

با توافقات انجام شده تیم مدیریتی شرکت توسعه پلیمر پادجم و همکاری شرکت دماوند انرژی در تحویل آب جبرانی برج های خنک‌کننده و با انجام مراحل پیش راه اندازی در ناحیه آفسایت و درون مجتمع، تست های نشتی، MRT (تست عملکرد مکانیکی) تجهیزات دوار، واحد آب خنک کننده (Cooling Tower) شامل برج‌های خنک‌کننده، فن‌ها، پمپ‌ها، سیستم تزریق مواد شیمیایی و سایر تأسیسات وابسته، با بهره گیری از توان داخلی و متخصصین راه‌اندازی شرکت توسعه پلیمر پادجم و پشتیبانی واحد تعمیرات پتروشیمی جم، راه اندازی و در سرویس قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، با حضور مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم و هیئت همراه، دکتر نجفی اردکانی مدیرعامل و مدیران شرکت توسعه پلیمر پادجم، مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته، پیگیری های تیم مدیریتی شرکت توسعه پلیمر پادجم و بهره گیری از توان متخصصین این شرکت، واحد آب خنک کننده (Cooling Water) با موفقیت در سرویس قرار گرفت.

مهندس قنبریان با حضور میدانی در محل مجتمع سایت ضمن قدردانی از مدیرعامل، مدیران اجرایی و متخصصین فنی و مهندسی که با همت خود نسبت به تکمیل و راه اندازی پروژه Abs-Rubber  تلاش می ورزند، این اقدام مهم را نشان‌دهنده تدبیر و برنامه‌ریزی دقیق و صحیح این مدیریت دانستند.

گفتنی است در راستای اقدامات اساسی در جهت راه اندازی پروژه Abs-Rubber با توافقات انجام شده تیم مدیریتی شرکت توسعه پلیمر پادجم و همکاری شرکت دماوند انرژی در تحویل آب جبرانی برج های خنک‌کننده و با انجام مراحل پیش راه اندازی در ناحیه آفسایت و درون مجتمع، تست های نشتی، MRT (تست عملکرد مکانیکی) تجهیزات دوار، واحد آب خنک کننده (Cooling Tower) شامل برج‌های خنک‌کننده، فن‌ها، پمپ‌ها، سیستم تزریق مواد شیمیایی و سایر تأسیسات وابسته، با بهره گیری از توان داخلی و متخصصین راه‌اندازی شرکت توسعه پلیمر پادجم و پشتیبانی واحد تعمیرات پتروشیمی جم، راه اندازی و در سرویس قرار گرفت.

روابط عمومی و اموربین الملل شرکت توسعه پلیمر پادجم

حق انتشار محفوظ است ©