شماره: 1098
1401/10/20
فروش حدود 13,000 کیلوگرم درام کابل چوبی و حدود 21,500 کیلوگرم درام کابل فلزی
فروش حدود 13,000 کیلوگرم درام کابل چوبی و حدود 21,500 کیلوگرم درام کابل فلزی

فروش حدود 13,000 کیلوگرم درام کابل چوبی و حدود 21,500 کیلوگرم درام کابل فلزی

شرکت توسعه پلیمر پاد جم (سهامی خاص) در نظر دارد درام کابل های فلزی و چوبی خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش رساند، لذا متقاضیان محترم که دارایمجوزات لازم از گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس می­باشند، می­توانند از زمان درج این آگهی به مدت ده روز کاری جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی  www.pjpc.ir  شرکت توسعه پلیمرپادجم مراجعه و پس از بازدید محل استقرار اقلام فوق ­الذکر واقع در منطقه عسلویه، در صورت تمایل اسناد مزایده را تکمیل و بصورت درب بسته به دفتر حراست به آدرس مندرج در بند1(دفتر تهران) تحویل نمایید.

توضیحات:

-  شرکت توسعه پلیمر پاد جم در رد یا قبول پیشنهادات مختار می­باشد.

مزایده ­گزار در افزایش و یا کاهش 25 درصد حجم موضوع مزایده مختار است و مزایده گران هرگونه ادعایی را از خود ساقط نمودند.

کلیه هزینه ها از جمله بارگیری، اخذ مجوز از گمرک و غیره بر عهده مزایده­گر می­باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مزایده معادل 600,000,000 ریال و مزایده ­گران موظف به ارائه تضمین بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب تعرفه شده در اسناد مزایده می­باشد.

1- آدرس دفتر مرکزی: تهران، تقاطع خیابان بهشتی و ولیعصر، خیابان عبادی، پلاک 7، تلفن تماس 54878000 021

2-آدرس سایت جهت بازدید: شهرستان عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، فاز 2 پتروشیمی، سایت پروژه شرکت توسعه پلیمر پادجم

 

حق انتشار محفوظ است ©