جلسه هم اندیشی و اعلام برنامه ها و اقدامات واحدها در مسیر پیشرفت پروژه ABS/RUBBER

جلسه هم اندیشی و اعلام برنامه ها و اقدامات واحدها در مسیر پیشرفت پروژه ABS/RUBBER
جلسه هم اندیشی و اعلام برنامه ها و اهداف پروژه ABS/RUBBER شرکت توسعه پلیمرپادجم با حضور مدیرعامل و شماری از مدیران اجرایی ،فنی و مهنسی در محل سالن جلسات برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه پلیمرپادجم، جلسه هم اندیشی و اعلام برنامه ها و اهداف پروژه ABS/RUBBER با حضور مهندس پورچرمی مدیرعامل شرکت توسعه پلیمرپادجم و شماری از مدیران اجرایی ،فنی و مهندسی این شرکت روز پنجشنبه 28 مردادماه در محل سالن جلسات ، به منظور بررسی راهکارها و برنامه ریزی روند تکمیلی پروژه برگزار گردید.

 

نشست مدیران

۲۸ مهر ۱۴۰۱ ۲۳:۴۷
روابط عمومی شرکت توسعه پلیمرپادجم |
تعداد بازدید : ۱۰۸
کد خبر : ۱۰۰