شروع فرایند سولو ران (solo run) مربوط به پمپ های ناحیه کولینگ تاور همزمان با آغاز فعالیت پیمانکار راه اندازی پروژه

شروع فرایند سولو ران (solo run) مربوط به پمپ های ناحیه کولینگ تاور همزمان با آغاز فعالیت پیمانکار راه اندازی پروژه
عملیات اجرایی پیمانکار راه اندازی پروژه (شرکت راه اندازی POMC ) با شروع فرایند سولو ران پمپ های ناحیه کولینگ تاور شرکت توسعه پلیمر پادجم آغاز شد

به گزارش روابط عمومی شرکت  توسعه پلیمر پادجم ؛ همزمان با فعالیت های اجرایی پروژه ABS&RUBBERبه منظور اطمینان از سلامت  نصب موتورالکتریکی پمپ ها صبح روز یکشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۱ ،با حضور و نظارت مدیران اجرایی پروژه همچنین تلاش همکاران واحدهای فنی و مهندسی شرکت پلیمر پادجم و نفرات متخصص پیمانکار راه اندازی پروژه ،فرایند سولو ران (solo run) مربوط به پمپ های ناحیه کولینگ تاور به صورت ایمن آغاز شد.

 

پمپ فری 2


پمپ فری 3
 free     

۸ آبان ۱۴۰۱ ۲۲:۰۸
تعداد بازدید : ۲۲۱
کد خبر : ۱۰۴