دعوت به مناقصه و درخواست ارسال پیشنهاد فنی برای یک دستگاه باسکول با ظرفیت طراحی 2500 کیلوگرم

دعوت به مناقصه و درخواست ارسال پیشنهاد فنی برای یک دستگاه باسکول با ظرفیت طراحی 2500 کیلوگرم
دعوت به مناقصه و درخواست ارسال پیشنهاد فنی برای یک دستگاه باسکول با ظرفیت طراحی 2500 کیلوگرم
۷ آذر ۱۴۰۱ ۰۸:۵۵
تعداد بازدید : ۱۴۸
کد خبر : ۱۰۵