گرامی داشت روز ایمنی و آتش نشانی

گرامی داشت روز ایمنی و آتش نشانی
گرامی داشت روز ایمنی و آتش نشانی با حضور مدیر عامل و کارکنان شرکت توسعه پلیمر پاد جم و‌کارکنان شرکت جندی شاپور
این نشست با  حضور مدیر عامل و کارکنان شرکت توسعه پلیمر پاد جم بهمراه کارکنان شرکت پیمانکار جهت گرامی داشت روز ایمنی و آتش نشانی و همچنین تکریم کارکنان کارفرما و پیمانکار برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه پلیمر پاد جم دراین نشست مدیر عامل شرکت توسعه پلیمر پاد جم، به جهت تقویت فرهنگ ایمنی در پروژه ABS/Rubber   از کارکنان شاخص کارفرما و پیمانکار که در عرصه ایمنی از نقش بسزا و فعالیت چشم گیری برخوردار بوده اند با اهدا لوح تقدیر و پاداش تقدیر بعمل آوردند.
درضمن به اهمیت رعایت دستورالعملهای ایمنی دراجرای پروژه  و همچنین آموزش ایمنی در زمان ساختمان و نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی تأکید ویژه نمودند و مسئولین امر را موظف به تدوین برنامه آموزشی پرسنل، مبنی بر برگزاری دوره های عمومی و تخصصی ایمنی، متناسب با شرح و ظایف تاکید و طی دورهای ایمنی را برای کلیه کارکنان و مدیران اجباری اعلام کردند و تأکید نمودند که رعایت ایمنی جز اصول اولیه کار است و امیدواریم با آموزش بهتر در ادامه پروژه کما فی سابق  شاهد حادثه ناگواری نباشیم . در پایان با ارائه لوح تقدیر و پاداش به تعداد 15 نفر از کارکنان برگزدیده کارفرما و تعداد 16 نفر از کارکنان برگزیده پیمانکار  با حضور مدیران و کارکنان دو شرکت تقدیر و تشکر بعمل آمد

 

گرامیداشت روز ایمنی 3
گرامیدروز ایمنی 3
گرامیدروز ایمنی 2

۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۰۷:۴۵
تعداد بازدید : ۲,۴۲۴
کد خبر : ۴۱