نصب تجهیزات Devol Vessel و مبدل های حرارتی مربوطه

نصب تجهیزات Devol Vessel   و مبدل های حرارتی مربوطه
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه پلیمر پاد جم عملیات اجرایی نصب 2مبدل حرارتی و 2 Devol Vessel  صورت پذیرفت.
 
عملیات اجرایی نصب تجهیزات، 2 دستگاه Devol Vessel   به ارتفاع 9/3 متر و قطر4 متر به وزنهای 37/5 و 30 تن و همچنین 2 دستگاه مبدل های حرارتی به ارتفاع 10 متر و قطر 3 متر به وزن 24 تن  بوسیله دو دستگاه جرثقیل 360 و 100 تن از روز پنجشنبه مورخ 98/08/09 شروع و تا روز شنبه مورخ 98/08/11 ، بر روی خطوط 4000 و 5000 ABS  نصب گردیده اند.

 

نصب تجهیزات 5
نصب تجهیزات 4
نصب تجهیزات 3
نصب تجهیزات 2

۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۰۷:۴۹
تعداد بازدید : ۲,۲۶۲
کد خبر : ۴۲