بازدید سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری از پروژه ABS/RUBBER

بازدید سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری از پروژه ABS/RUBBER
بازدید سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری از پروژه ABS/RUBBER شرکت توسعه پلیمر پاد جم
 
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه پلیمر پاد جم در روز سه شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۷  اعضای هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگ صبا انرژی از پروژه ABS/Rubber شرکت توسعه پلیمر پادجم بازدید نمودند.
 
 
اعضای هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگ صبا انرژی به اتفاق اعضای هیئت مدیره پتروشیمی جم  از پروژه ABS/RUBBER شرکت توسعه پلیمر پادجم بازدید نموده و با مدیران این شرکت به گفتگو پرداختند.
 
در حین بازدید از سایت پروژه گزارشی از آخرین روند پیشرفت پروژه توسط مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم مهندس جعفری فر، در بخش های مهندسی، خرید، سازندگان تجهیزات، اجرا و مسیرهای بحرانی پروژه به بازدیدکنندگان گرامی ارائه گردید و در جریان پیشرفت پروژه قرار گرفتند همچنین اعضای هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری، هلدینگ صبا انرژی و شرکت پتروشیمی جم رضایت خود را نسبت به پیشرفت پروژه اعلام نموده و ضمن اشاره به اهمیت این پروژه حمایت خود را جهت بهره برداری هرچه سریعتر نشان دادند.

بازدید 17-10 - 9
بازدید 17-10 - 8
بازدید 17-10 - 6
بازدید 17-10 - 5
بازدید 17-10 - 4
بازدید 17-10 - 3
بازدید 17-10 - 2
بازدید 17-10 - 1
بازدید 17-10

۲۶ دی ۱۳۹۸ ۱۳:۱۱
تعداد بازدید : ۱,۵۹۸
کد خبر : ۴۵