ادامه روند تکمیل بخش های آفسایت و خطوط انتقال خوراک شرکت پتروشیمی پلیمرپادجم

ادامه روند تکمیل بخش های آفسایت و خطوط انتقال خوراک شرکت پتروشیمی پلیمرپادجم
عملیات اجرایی تکمیل خطوط انتقال خوراک و یوتیلیتی با ایجاد زیرساخت لازم برای احداث تاسیسات مشترک

گزارش روابط عمومی پتروشیمی پلیمر پادجم :

به منظور تکمیل خطوط انتقال خوراک و یوتیلیتی با ایجاد زیرساخت لازم برای احداث تاسیسات مشترک شامل

(مخازن استایرن،ساختمان پست برق،انبارهای سرپوشیده و روباز) و همچنین احداث خطوط انتقال خوراک و

یوتیلیتی ، توسط شرکت پیمانکاری پتروالکتریک و نظارت مستمر کارفرمایی شرکت پتروشیمی پلیمرپادجم

فعالیتهای پیمانکار در زمینه احداث فونداسیون پایپرک جنوبی، بتن ریزی دیواره ساختمان پست برق،ساخت و

نصب اسکلت فلزی پایپرکها درحال اجرا می باشد .

افسایتافسایت

 

 

 

۱ تیر ۱۴۰۰ ۱۴:۴۷
روابط عمومی پتروشیمی پلیمرپادجم |
تعداد بازدید : ۱,۰۳۳
کد خبر : ۶۹