ورود محموله تجهیزات ابزاردقیق کمپانی ایتالیایی METRON

ورود محموله تجهیزات ابزاردقیق کمپانی ایتالیایی METRON
عملیات حمل تجهیزات ابزاردقیق شامل ترانسمیترهای اندازه گیری دما وفشار،
از کاربردی ترین تجهیزات ابزاردقیق در صنعت و طرح ABS/RUBBER شرکت
پتروشیمی پادجم صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی پلیمرپادجم روز چهارشنبه ۹ تیرماه۱۴۰۰، مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته ازجانب مدیران ارشد و واحدبازرگانی شرکت پتروشیمی پادجم ، باوجود شرایط تحریم های اقتصادی ، تعداد سه پالت شامل تجهیزات ابزاردقیق با وزن تقریبی ۱۰۰۰kg بعد از انجام تشریفات گمرکی ،بازرسی و تحویل شدن در محل انبارمحصول شرکت تخلیه گردید.
شرکت ایتالیایی(METRON S.P.A) به عنوان تأمین‌کننده این تجهیزات صنعتی می باشد و پس از گذر از مرزهای آبی کشور امارات و انجام مراحل گمرکی به شرکت پتروشیمی پلیمر پادجم جهت نصب و مراحل بعدی تحویل شد.

تجیز2
تجهیز

 

۱۰ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۰۲
روابط عمومی پتروشیمی پادجم |
تعداد بازدید : ۹۵۶
کد خبر : ۷۱