pdf.اطلاع رسانی ایمیل

pdf.اطلاع رسانی ایمیل
در روز های اخیر از طرف دامین mystore911.com که یک دامنه ی جعلی است ، ایمیل هایی جعلی به نام کارمندان و با فرمت شرکت توسعه پلیمر پادجم، به برخی کاربران و شرکت ها ارسال گردیده است که فایلهای حاوی ویروس به آن ضمیمه گردیده است.

 

        در روز های اخیر از طرف دامین mystore911.com که یک دامنه ی جعلی است ، ایمیل هایی جعلی به نام کارمندان و با فرمت شرکت توسعه پلیمر پادجم، به برخی کاربران         و شرکت ها ارسال گردیده است که فایلهای حاوی ویروس به آن ضمیمه گردیده است.

       از این رو خواهشمند است موارد زیر مد نظر قرار گیرد:

1-     این ایمیل ها ارتباطی با شرکت توسعه پلیمر پادجم و دامین ایمیل آن شرکت ندارد، تمامی اطلاعات آن غلط است و فقط لوگو و شماره تماس این شرکت در آن قرار داده شده است. 

2-     اکیداً تاکید میگردد ، ضمیمه های ویروسی این ایمیل را باز نکرده و ایمیل دریافت شده را حذف کنید.

3-     در صورتی که با مجموعه ی توسعه پلیمر پادجم کار می کنید و مکاتبات ایمیلی دارید، لطفاً قبل از دریافت هر ایمیل از این شرکت، حتما هماهنگی های لازم را در مورد موضوع و محتویات ایمیل با کارمند مربوطه در شرکت توسعه پلیمر پادجم انجام دهید.

4-      ایمیل های جعلی را میتوان از طریق آدرس ارسال کننده ی آن تشخیص داد.

 به آدرس ارسال کننده ی ایمیل توجه فرمایید ، چنانچه آدرس دامین آن   pjpc.ir @    نباشد، و ایمیل مدعی باشد که از طرف این شرکت ارسال شده است، یک ایمیل جعلی است.

      به عنوان مثال : به آدرس ایمیل جعلی زیر، مربوط به روزهای اخیر توجه بفرمایید.

 


 

۱۱ بهمن ۱۴۰۰ ۱۳:۵۵
روابط عمومی شرکت توسعه پلیمرپادجم |
تعداد بازدید : ۷۴۱
کد خبر : ۸۰