نصب تجهیزات مکانیکی با حضور مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم

نصب تجهیزات مکانیکی با حضور مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم
در ادامه فعالیتهای اجرایی پروژه و با حضور جناب آقای مهندس شمسایی مدیرعامل شرکت پلیمر پادجم، محموله تجهیزات مکانیکی شامل ۴دستگاه راکتور و تجهیزات پمپ و متعلقات آنها پس از انجام تشریفات گمرگی جهت نصب وارد سایت گردید.

به گزارش روابط عمومی پلیمر پادجم؛ طی روزهای دوشنبه و سه شنبه ۹ و ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ در ادامه فعالیتهای اجرایی پروژه و با حضور جناب آقای مهندس شمسایی مدیرعامل شرکت پلیمر پادجم که به منظور نظارت و پیگیری میدانی از روند پیشرفت پروژه ABS RUBEER در محل سایت شرکت حضور یافتند، محموله تجهیزات مکانیکی شامل ۴دستگاه راکتور و تجهیزات پمپ و متعلقات آنها پس از انجام تشریفات گمرگی وارد سایت گردید.
در این فرایند تجهیزات و پکیج های پمپ در محل انبار محصول تخلیه و تجهیزات راکتور در موقعیت پایپرک ۱ پیاده سازی و نصب گردید .

مدیر
تجهیز1
 
تجهیز3
تجهیز2
عملیات نصب تجهیزات و دستگاه های راکتور با حضور مدیر عامل و کلیه مدیران با بهره گیری از توانمندیهـای نیـروی انسانی شرکت، توسط دو دستگاه جرثقیل در موقعیت پلیمریزیشن راکتور با موفقیت و ایمنی کامل انجام گردید.

 

۱۰ اسفند ۱۴۰۰ ۱۴:۳۷
تعداد بازدید : ۷۲۷
کد خبر : ۸۲