برقدار شدن ساختمان FSB - نصب آسانسور ساختمان های آتش نشانی و رستوران شرکت پلیمر پادجم

برقدار شدن ساختمان FSB - نصب آسانسور ساختمان های آتش نشانی و رستوران شرکت پلیمر پادجم
عملیات برقدار شدن ساختمان FSB و راه اندازی موفقیت آمیز آسانسور ساختمان های آتش نشانی و رستوران در ادامه فعالیتهای اجرایی پروژه ABS/RUBBER صورت پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی پلیمرپادجم؛  پس از رایزنی مدیران مجموعه و استعلام از چند شرکت تعمیرات تخصصی و نصب آسانسور، جهت سهولت دسترسی به طبقات ساختمان آتش نشانی و رستوران شرکت در شرایط عادی و اضطراری با رعایت شاخص های ایمنی و تکیه بر دانش فنی کارشناسان مربوطه از واحد‌های ساختمان نصب ،سیویل، HSE و کلیه ارکان مرتبط، در نهایت روز چهارشنبه ۱ تیرماه۱۴۰۱ با حضور نماینده شرکت طرف قرارداد و فرآهم شدن تجهیزات مورد نیاز ،عملیات نصب آن در محل ساختمان آتش نشانی و رستوران با موفقیت صورت پذیرفت.

اسانسور
اسانسور
اسانسور
شایان ذکر است در ادامه فعالیتهای اجرایی پروژه و با تحقق یافتن اتصال برق به پست اصلی شرکت، عملیات برقدار شدن ساختمان FSB نیز با تلاش های صورت گرفته از جانب مدیران پروژه، کارگروه اجرایی، واحد برق و ابزار دقیق شرکت پلیمر پادجم مورخ یکم تیرماه ۱۴۰۱ به ثمر نشست.

برق

۲ تیر ۱۴۰۱ ۰۱:۰۵
روابط عمومی شرکت پلیمرپادجم |
تعداد بازدید : ۴۲۷
کد خبر : ۹۰