گزارش تصویری فرهنگ سازی و پاکسازی پتروشیمی پلیمر پادجم

گزارش تصویری فرهنگ سازی و پاکسازی پتروشیمی پلیمر پادجم
محوطه سایت شرکت پتروشیمی پلیمر پاد جم ، به منظور فرهنگ سازی، حفظ محیط زیست و احترام به محیط زندگی و کار پاکسازی شد.
در این آیین جمعی از مدیران و پرسنل پتروشیمی پادجم و شرکت اکسیر صنعت باختری به صورت داوطلبانه و نمادین و با هدف فرهنگ سازی، احترام گذاشتن به طبیعت، حفظ محیط زندگی و به ویژه نشان دادن روحیه بالای همیاری و همکاری برای حفظ محیط زیست اقدام به جمع آوری زباله های سطح سایت نمودند.

1سایت

2

3

4

5

6

 7

8 9 10 11
۴ اَمرداد ۱۴۰۱ ۰۹:۰۵
روابط عمومی پتروشیمی پلیمرپادجم |
تعداد بازدید : ۳۸۶
کد خبر : ۹۴