/ اخبار

 • اطلاعیه شرکت توسعه پلیمر پادجم در خصوص شایعه مطرح شده پیرامون یکی از مناقصات این شرکت
  اطلاعیه شرکت توسعه پلیمر پادجم در خصوص شایعه مطرح شده پیرامون یکی از مناقصات این شرکت
 • انتصاب سرپرست حراست شرکت توسعه پلیمر پادجم
  انتصاب سرپرست حراست شرکت توسعه پلیمر پادجم
 • انتصاب سرپرست شرکت توسعه پلیمر پادجم
  انتصاب سرپرست شرکت توسعه پلیمر پادجم
 • بازدید ویژه وزیر کار به همراه معاونین از پروژه ABS/Rubber پتروشیمی جم
  بازدید ویژه وزیر کار به همراه معاونین از پروژه ABS/Rubber پتروشیمی جم
  بازدید ویژه وزیر کار به همراه معاونین از پروژه ABS/Rubber پتروشیمی جم
  • حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجتمع پتروشیمی جم • پتروشیمی جم میزبان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • اخذ مجوز زیست محیطی شرکت توسعه پلیمر پاد جم
  اخذ مجوز زیست محیطی شرکت توسعه پلیمر پاد جم
  اخذ مجوز زیست محیطی شرکت توسعه پلیمر پاد جم
  با همکاری اداره کل محیط زیست استان بوشهر، مجوز زیست محیطی شرکت توسعه پلیمر پادجم صادر و این شرکت رسما در زمره شرکت های دوستدار محیط زیست قرار گرفت.
 • بازدید سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری از پروژه ABS/RUBBER
  بازدید سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری از پروژه ABS/RUBBER
  بازدید سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری از پروژه ABS/RUBBER
  بازدید سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری از پروژه ABS/RUBBER شرکت توسعه پلیمر پاد جم
 • افتخار آفرینی نمایندگان شرکت توسعه پلیمرپاد جم در مسابقات کارکنان شرکت های پتروشیمی منطقه پارس جنوبی و کسب مقام قهرمانی تیم پرس سینه قدرتی شرکت پتروشیمی جم
  افتخار آفرینی نمایندگان شرکت توسعه پلیمرپاد جم در مسابقات کارکنان شرکت های پتروشیمی منطقه پارس جنوبی و کسب مقام قهرمانی تیم پرس سینه قدرتی شرکت پتروشیمی جم
 • بازدید مشاور رییس جمهور و دبیرشورای عالی مناطق آزاد تجاری و مدیر عامل شرکت پتروشیمی جم از پروژه ABS/Rubber شرکت توسعه پلیمر پاد جم
  بازدید مشاور رییس جمهور و دبیرشورای عالی مناطق آزاد تجاری و مدیر عامل شرکت پتروشیمی جم از پروژه ABS/Rubber شرکت توسعه پلیمر پاد جم
 • نصب تجهیزات Devol Vessel  و مبدل های حرارتی مربوطه
  نصب تجهیزات Devol Vessel و مبدل های حرارتی مربوطه
 • گرامی داشت روز ایمنی و آتش نشانی
  گرامی داشت روز ایمنی و آتش نشانی
  گرامی داشت روز ایمنی و آتش نشانی
  گرامی داشت روز ایمنی و آتش نشانی با حضور مدیر عامل و کارکنان شرکت توسعه پلیمر پاد جم و‌کارکنان شرکت جندی شاپور
Loading