» اخبار

 • اخذ مجوز زیست محیطی شرکت توسعه پلیمر پاد جم
  اخذ مجوز زیست محیطی شرکت توسعه پلیمر پاد جم
  اخذ مجوز زیست محیطی شرکت توسعه پلیمر پاد جم
  با همکاری اداره کل محیط زیست استان بوشهر، مجوز زیست محیطی شرکت توسعه پلیمر پادجم صادر و این شرکت رسما در زمره شرکت های دوستدار محیط زیست قرار گرفت.
 • بازدید سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری از پروژه ABS/RUBBER
  بازدید سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری از پروژه ABS/RUBBER
  بازدید سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری از پروژه ABS/RUBBER
  بازدید سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری از پروژه ABS/RUBBER شرکت توسعه پلیمر پاد جم
 • افتخار آفرینی نمایندگان شرکت توسعه پلیمرپاد جم در مسابقات کارکنان شرکت های پتروشیمی منطقه پارس جنوبی و کسب مقام قهرمانی تیم پرس سینه قدرتی شرکت پتروشیمی جم
  افتخار آفرینی نمایندگان شرکت توسعه پلیمرپاد جم در مسابقات کارکنان شرکت های پتروشیمی منطقه پارس جنوبی و کسب مقام قهرمانی تیم پرس سینه قدرتی شرکت پتروشیمی جم
 • بازدید مشاور رییس جمهور و دبیرشورای عالی مناطق آزاد تجاری و مدیر عامل شرکت پتروشیمی جم از پروژه ABS/Rubber شرکت توسعه پلیمر پاد جم
  بازدید مشاور رییس جمهور و دبیرشورای عالی مناطق آزاد تجاری و مدیر عامل شرکت پتروشیمی جم از پروژه ABS/Rubber شرکت توسعه پلیمر پاد جم
 • نصب تجهیزات Devol Vessel  و مبدل های حرارتی مربوطه
  نصب تجهیزات Devol Vessel و مبدل های حرارتی مربوطه
 • گرامی داشت روز ایمنی و آتش نشانی
  گرامی داشت روز ایمنی و آتش نشانی
  گرامی داشت روز ایمنی و آتش نشانی
  گرامی داشت روز ایمنی و آتش نشانی با حضور مدیر عامل و کارکنان شرکت توسعه پلیمر پاد جم و‌کارکنان شرکت جندی شاپور
 • بازدید مدیر عامل و اعضا هیأت مدیره شرکت پتروشیمی جم از پروژه ABS/Rubber شرکت توسعه پلیمر پاد جم
  بازدید مدیر عامل و اعضا هیأت مدیره شرکت پتروشیمی جم از پروژه ABS/Rubber شرکت توسعه پلیمر پاد جم
  بازدید مدیر عامل و اعضا هیأت مدیره شرکت پتروشیمی جم از پروژه ABS/Rubber شرکت توسعه پلیمر پاد جم
  مدیر عامل و اعضا هیأت مدیره شرکت پتروشیمی جم از مراحل پیشرفت پروژه ABS/Rubber در سایت عسلویه بازدید و با مدیران این شرکت به گفتگو نشستند.
 • بازدید معاون وزیر نفت از پروژه Abs/Rubber شرکت پتروشیمی جم
  بازدید معاون وزیر نفت از پروژه Abs/Rubber شرکت پتروشیمی جم
  بازدید معاون وزیر نفت از پروژه Abs/Rubber شرکت پتروشیمی جم
  معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شرکت توسعه پلیمر پاد جم که پروژه فاز 2 پتروشیمی جم بشمار می آید بازدید کرد و با مجموعه مدیریت پتروشیمی جم و توسعه پلیمر پاد جم به گفتگو نشست.
 • زمان بندی دقیق دعوت به کار پذیرفته شدگان آزمون پادجم اعلام شد
  زمان بندی دقیق دعوت به کار پذیرفته شدگان آزمون پادجم اعلام شد
 • مدیر جدید حراست شرکت پلیمر پادجم معرفی شد
  مدیر جدید حراست شرکت پلیمر پادجم معرفی شد
Loading