محمد هاشم نجفی اردکانی

سرپرست و نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت توسعه پلیمر پادجم

سید جواد فلاحیان

قائم مقام و معاون مهندسی و طرح ها

شرکت توسعه پلیمر پادجم

محمدرضا تفقد راستی

مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل

شرکت توسعه پلیمر پادجم

پیمان طاهرزاده

مدیر حوزه مدیریت و دبیر هیئت مدیره

شرکت توسعه پلیمر پادجم

سعید تنکمانی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

شرکت توسعه پلیمر پادجم

مرتضی پیلتن

مدیر امور مالی

شرکت توسعه پلیمر پادجم

رضا قاسمی

رئیس روابط عمومی و امور بین الملل

شرکت توسعه پلیمر پادجم

روح الله صفائی

مدیر منابع انسانی

شرکت توسعه پلیمر پادجم

مرتضی صانعی

مدیرحراست

شرکت توسعه پلیمر پادجم

مهدی سحرخیز شریفلو

رئیس کمیسیون معاملات

شرکت توسعه پلیمر پادجم

عادل سعادتی شرفه

مدیر مطالعات و تحقیقات بازار

شرکت توسعه پلیمر پادجم

مهدی بختیاری

مدیر پروژه های آفسایت، پارک استایرن و خطوط خوراک

شرکت توسعه پلیمر پادجم

مسعود اکبری سامانی

مدیر بازرگانی

شرکت توسعه پلیمر پادجم

علی فرح بخت

سرپرست مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه

شرکت توسعه پلیمر پادجم

منصور صفرپور

سرپرست مدیریت راه اندازی طرح ها

شرکت توسعه پلیمر پادجم