مناقصه عمومی با موضوع تهیه مدارک مهندسی، خرید، نصب، تست، راه‌اندازی و آموزش سیستم های پایش آنلاین محیط‌زیست، از طریق شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

1403/03/10
01-ک.م.ن-1403
فراخوان برگزاری مناقصه عمومی با موضوع تهیه مدارک مهندسی، خرید، نصب، تست، راه‌اندازی و آموزش سیستم های پایش آنلاین محیط‌زیست، از طریق شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران
آگهی برگزاری مناقصه عمومی به شماره 02-ک.م.ن-1403  با موضوع خرید تجهیزات نظارت تصویری
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

1403/03/10
02-ک.م.ن-1403
برگزاري مجدد مناقصه عمومي تجهيزات CCTV حراست (دوربين هاي نظارت تصويري)
تمدید زمان مناقصه عمومی EMERGENCY BUS DUCT
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

۱۴۰۲/۱۲/۰۷
مناقصه عمومي EMERGENCY BUS DUCT شرکت توسعه پلیمر پادجم واقع در شهرستان عسلویه
فراخوان برگزاری مناقصه عمومی بسته خرید تجهیزات تلکام از طریق شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

1402/11/12
16-ک/م-1402
فراخوان برگزاری مناقصه عمومی به شماره 16-ک/م-1402 با موضوع خرید تجهیزات رادیویی (تلکام) از طریق شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران
آگهي برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي خريد تجهيزات نظارت تصويري
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

1402/11/09
15-ك/م-1402
آگهي برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي به شماره 15-ك/م-1402 موضوع خريد تجهيزات نظارت تصويري
تمدید مناقصه عمومي با موضوع تامين 8 عدد پمپ هاي انتقال استايرن
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

 1402/11/04
13-ك/م-1402
به اطلاع مي رساند، مناقصه عمومي به شماره13-ك/م-1402 با موضوع تامين 8 عدد پمپ هاي انتقال استايرن از تاريخ 1402/10/25 لغايت مورخ 1402/11/04 تمديد گرديد
فراخوان برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای به شماره 14-ک/م-1402 با موضوع تامین Piston Valve
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

1402/09/17
14-ک/م-1402
شرکت توسعه پلیمر پادجم در نظر دارد، تامین 24عدد Piston Valve به همراه 24 عدد Block Branch مورد نیاز خود را مطابق با MRQ Rev.03 (رديف 247 تا 294 MRQ) اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای، به انجام رساند
فراخوان برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای با موضوع تامین پمپ های انتقال استایرن از طریق شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

1402/09/18
13-ک/م-1402
شرکت توسعه پلیمر پادجم در نظر دارد، تامین 8 عدد پمپ های انتقال استایرن مورد نیاز خود را مطابق با اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی مناقصه گران، به انجام رساند
تمدید مناقصه عمومي  به شماره05-ك/م-1402 تامین ACN Analyzer Shelter and field Analyzer
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

1402/08/05
مناقصه عمومي به شماره05-ك/م-1402 با موضوع تامین ACN Analyzer Shelter and field Analyzer  از تاريخ1402/07/26 تا پايان تاریخ 1402/08/05 تمديد گرديد
فراخوان برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای با موضوع تامین خودروهای آتش نشانی از طریق شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

1402/08/01
09-ک/م-1402
برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی مناقصه گران تامین سه دستگاه خودروی آتش نشانی سنگین، نیمه سنگین و پیشرو
تمديد مناقصه EMERGENCY BUS DUCT شركت توسعه پليمر پادجم
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

1402/07/17
تمدید مناقصه عمومي EMERGENCY BUS DUCT از تاريخ 1402/07/10 تا پايان وقت اداری مورخ 1402/07/17
آگهی مناقصه اقلام EMERGENCY BUS DUCT
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

1402/06/30
شرکت توسعه پلیمر پادجم در نظر دارد، تامین اقلام EMERGENCY BUS DUCT مورد نیاز خود را مطابق با اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی مناقصه گران به انجام رساند
آگهی مناقصه اقلام DUCT PIPING به شماره J-80-PI-MRQ-1324-0002-1
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

1402/06/27
J-80-PI-MRQ-1324-0002-1
شرکت توسعه پلیمر پادجم در نظر دارد، تامین اقلام DUCT PIPING مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از میان شرکت های واجد صلاحیت مندرج در فهرست بلند وزارت نفت (MOP) منطبق با اسناد مناقصه، به انجام رساند
آگهی مناقصه اقلام شیرهای صنعتی روزمینی (AG VALVE) دارای گواهینامه TA LUFT
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

1402/06/14
شرکت توسعه پلیمر پادجم در نظر دارد، تامین اقلام شیرهای صنعتی روزمینی (AG VALVE) دارای گواهینامه TA LUFT مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی توام با ارزیابی کیفی مناقصه گران از میان شرکت های حائز شرایط به انجام رساند
آگهی مناقصه اقلام شیرهای صنعتی روزمینی (AG VALVE)
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

1402/06/14
شرکت توسعه پلیمر پادجم در نظر دارد، تامین اقلام شیرهای صنعتی روزمینی (AG VALVE) مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی توام با ارزیابی کیفی مناقصه گران از میان شرکت های حائز شرایط به انجام رساند
فراخوان برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع عملیات تامین کالا و ساخت و اجرای ساختمان اداری سردرب ورودی
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

1402/05/25
فراخوان برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع عملیات تامین کالا و ساخت و اجرای ساختمان اداری سردرب ورودی از طریق شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران
فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی تامین کنندگان/سازندگان تجهیزات ثابت آزمایشگاه (سکو بندی)
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

1402/05/26
فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی تامین کنندگان/سازندگان تجهیزات ثابت آزمایشگاه (سکو بندی) جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای
فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی تامین کنندگان/سازندگان تجهیزات پلیمری آزمایشگاه
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

1402/05/26
فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی تامین کنندگان/سازندگان تجهیزات پلیمری آزمایشگاه جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای
فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی تامین کنندگان/سازندگان تجهیزات عمومی و آنالیز شیمیایی آزمایشگاه
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

1402/05/26
فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی تامین کنندگان/سازندگان تجهیزات عمومی و آنالیز شیمیایی آزمایشگاهجهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای
 تمدید مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع تامین غذای پرسنل
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

19 تیر 1402
07-ك/م-1402
مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع تامین غذای پرسنل
مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع تامین تجهیز EECU
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

17 تیر 1402
شماره 06-ک/م-1402
مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع تامین تجهیز EECU
مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره05-ک/م-1402 تامین Analyzer Shelter and Filed Analyzer
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

21 اردیبهشت ماه۱۴۰۲
شماره: 05-ک/م-1402
مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره05-ک/م-1402 تامین Analyzer Shelter and Filed Analyzer
اطلاعیه شماره1 ابطال مناقصه با موضوع انتخاب پیمانکار جهت اخذ خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت توسعه پلیمر پادجم
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

----
شماره: 01-ک/م-1402
اطلاعیه شماره1 ابطال مناقصه با موضوع انتخاب پیمانکار جهت اخذ خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت توسعه پلیمر پادجم
مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی مناقصه گران به شماره 02-ک/م-1402
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

۳۱ فروردین ۱۴۰۲
سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت توسعه پلیمر پاد جم
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

۲۵ فروردین ۱۴۰۲
شماره: 01-ک/م-1402
سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت توسعه پلیمر پاد جم
مناقصه عمومی به شماره 04-ک/م-1401 با موضوع اخذ خدمات بهداری
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

۲۱ اسفند ۱۴۰۱
شماره 04-ک/م-1401
مناقصه عمومی به شماره 04-ک/م-1401 با موضوع اخذ خدمات بهداری
تامین کسری MRQ های اقلام پایپینگ شامل PIPE/FLANGE/FITTING
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

۱۳ شهریور ۱۴۰۱
شماره 4071
تامین کسری MRQ های اقلام پایپینگ شامل PIPE/FLANGE/FITTING
درخواست ارسال پیشنهاد فنی بسته خرید تامین تجهیزات حفاظت زمین و صاعقه گیر ( Earthing & Lightning)
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

۹ شهریور ۱۴۰۱
شماره 3995
درخواست ارسال پیشنهاد فنی بسته خرید تامین تجهیزات حفاظت زمین و صاعقه گیر ( Earthing & Lightning)
درخواست ارسال پیشنهاد فنی مربوط به تامین کسری اقلام (010008 Victaulic(Indent
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

۶ شهریور ۱۴۰۱
شماره 3890
درخواست ارسال پیشنهاد فنی مربوط به تامین کسری اقلام (010008 Victaulic(Indent
درخواست ارسال پیشنهاد فنی مناقصات تامین تجهیزات و راه‌اندازی آزمایشگاه
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

۱۲ اَمرداد ۱۴۰۱
مصوبه 746-ک-1401
درخواست ارسال پیشنهاد فنی مناقصات تامین تجهیزات و راه‌اندازی آزمایشگاه
مناقصه تامین کسری شیرآلات رو زمینی (A/G) پروژه ABS&RUBBER
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

۵ اَمرداد ۱۴۰۱
شماره 745-ک-1401
مناقصه تامین کسری شیرآلات رو زمینی (A/G) پروژه ABS&RUBBER
مناقصه عمومی شماره 02 -ک/م-1401 خرید لیفتراک 3 الی 3/5 تن برقی
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

۱۰ خرداد ۱۴۰۱
--
مناقصه عمومی شماره 02 -ک/م-1401 خرید لیفتراک 3 الی 3/5 تن برقی
مناقصه عمومی(دومرحله ای)مصوبه شماره۴۹۲_ک_۱۴۰۰ انتخاب پیمانکار تهیه غذای پرسنل شرکت توسعه پلیمرپادجم
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

۱۴ شهریور ۱۴۰۰
--
مناقصه عمومی(دومرحله ای)مصوبه شماره۴۹۲_ک_۱۴۰۰ انتخاب پیمانکار تهیه غذای پرسنل شرکت توسعه پلیمرپادجم
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه آمبولانس هیوندای H350 تیپ B
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

۱۲ شهریور ۱۳۹۹
شماره: 26-99
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه آمبولانس هیوندای H350 تیپ B
تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور و یک دستگاه بالابر ساختمان آتش نشانی پروژه ABS & Rubber
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

۱۵ تیر ۱۳۹۹
شماره: 24-99
تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور و یک دستگاه بالابر ساختمان آتش نشانی پروژه ABS & Rubber
تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه خودرو آتش نشانی نیمه سنگین (Main Fire Truck)
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

۱۵ تیر ۱۳۹۹
شماره: 23-99
تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه خودرو آتش نشانی نیمه سنگین (Main Fire Truck)
خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور و یک دستگاه بالابر ساختمان آتش نشانی پروژه ABS & RUBBER
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

۲۹ بهمن ۱۳۹۸
شماره: 20-98
خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور و یک دستگاه بالابر ساختمان آتش نشانی پروژه ABS & RUBBER
مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین یک دستگاه آمبولانس تویوتا هایس هایروف بنزینی تیپ B
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

۱۶ بهمن ۱۳۹۸
شماره: -22-98
مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین یک دستگاه آمبولانس تویوتا هایس هایروف بنزینی تیپ B
انتخاب مشاور مدیریت طرح (MC) پروژه ABS/RUBBER
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

۱۶ دی ۱۳۹۸
شماره: 21-98
انتخاب مشاور مدیریت طرح (MC) پروژه ABS/RUBBER
تامین کالا، ساخت و اجرای کلیه عملیات مربوط به احداث ساختمان اداری و سر درب ورودی مجتمع ABS & RUBBER
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

۱۸ خرداد ۱۳۹۸
شماره: 17-98
تامین کالا، ساخت و اجرای کلیه عملیات مربوط به احداث ساختمان اداری و سر درب ورودی مجتمع ABS&RUBBER