مزایده عمومی فروش ضایعات آهن شماره ۳۷_ک/ م_۱۴۰۰
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

۱۰ اسفند ۱۴۰۰
شماره ۳۷_ک/ م_۱۴۰۰
منقضی شده
مزایده عمومی فروش ضایعات آهن شماره ۳۷_ک/ م_۱۴۰۰
تمدید مزایده عمومی فروش ضایعات آهن
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

۱۸ بهمن ۱۴۰۱
شماره 01-ک/م-1401
منقضی شده
تمدید مزایده عمومی فروش ضایعات آهن
فروش حدود 13,000 کیلوگرم درام کابل چوبی و حدود 21,500 کیلوگرم درام کابل فلزی
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

۲۰ دی ۱۴۰۱
شماره 02- ک/م – 1401
منقضی شده
فروش حدود 13,000 کیلوگرم درام کابل چوبی و حدود 21,500 کیلوگرم درام کابل فلزی
برگزاری مزایده عمومی فروش ضایعات آهن
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

۲۰ دی ۱۴۰۱
شماره 01-ک/م-1401
برگزاری مزایده عمومی فروش ضایعات آهن
مزایده عمومی شماره 36-ک/م-1400 فروش ضایعات چوب
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

۵ آبان ۱۴۰۰
شماره 36-1400
منقضی شده
مزایده عمومی شماره 36-ک/م-1400 فروش ضایعات چوب
فروش آهن آلات ضایعاتی
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

۲۹ بهمن ۱۳۹۷
شماره 14-97
منقضی شده
فروش آهن آلات ضایعاتی