مزایده عمومي فروش ضایعات کابل
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

1403/01/29
01- ك/م - 1403
فعال
شرکت توسعه پلیمر پاد جم (سهامی خاص) در نظر دارد کابل های ضایعات خود را به میزان تقریبی 90 تن از طریق برگزاري مزایده عمومی به فروش رساند
مزایده عمومی فروش ضایعات آهن شماره ۳۷_ک/ م_۱۴۰۰
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

۱۰ اسفند ۱۴۰۰
شماره ۳۷_ک/ م_۱۴۰۰
منقضی شده
مزایده عمومی فروش ضایعات آهن شماره ۳۷_ک/ م_۱۴۰۰
تمدید مزایده عمومی فروش ضایعات آهن
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

۱۸ بهمن ۱۴۰۱
شماره 01-ک/م-1401
منقضی شده
تمدید مزایده عمومی فروش ضایعات آهن
فروش حدود 13,000 کیلوگرم درام کابل چوبی و حدود 21,500 کیلوگرم درام کابل فلزی
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

۲۰ دی ۱۴۰۱
شماره 02- ک/م – 1401
منقضی شده
فروش حدود 13,000 کیلوگرم درام کابل چوبی و حدود 21,500 کیلوگرم درام کابل فلزی
برگزاری مزایده عمومی فروش ضایعات آهن
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

۲۰ دی ۱۴۰۱
شماره 01-ک/م-1401
برگزاری مزایده عمومی فروش ضایعات آهن
مزایده عمومی شماره 36-ک/م-1400 فروش ضایعات چوب
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

۵ آبان ۱۴۰۰
شماره 36-1400
منقضی شده
مزایده عمومی شماره 36-ک/م-1400 فروش ضایعات چوب
فروش آهن آلات ضایعاتی
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

۲۹ بهمن ۱۳۹۷
شماره 14-97
منقضی شده
فروش آهن آلات ضایعاتی