vision / mission
شرکت توسعه پلیمر پادجم

مأموریت /  چشم انداز

ماموریت

  • صیانت از امانت سهامداران
  • ارتباط موثر با مشتریان و تأمین نیاز های آنها
  • تعالی و بهبود مستمر تولید بر اساس استانداردهای جهانی
  • افزایش سهم محصولات شرکت در بازارهای جهانی و پوشش بازارهای هدف
  • دستیابی به دستاوردهای مورد نظر مالی
  • تکیه برخلاقیت، نوآوری و همگرایی در منابع سازمانی

چشم‌انداز

ما می خواهیم با بهبود، توسعه و افزایش توان و ظرفیت تولید در مواد اولیه محصولات الاستومری و گریدهای مختلف ABS و Rubber، با نگرشی دانش‌بنیان، مشتری مدار و همسو با مسئولیت اجتماعی و سازمانی و با انتخاب مشتریان طراز اول، قطب تولید محصولات پلیمری در کشور شویم.