جزییات مناقصه و مزایده

خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور و یک دستگاه بالابر ساختمان آتش نشانی پروژه ABS & RUBBER

مناقصه

98-20

توسعه پلیمر پادجم / کمیسیون معاملات

دو مرحله ای

عمومی

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور و یک دستگاه بالابر ساختمان آتشنشانی پروژه ABS &RUBBER

0 ریال

۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ۱۶:۳۰

روزنامه دنیای اقتصاد

۱ بهمن ۱۳۹۸

ریال

داخلی

تجدید شده

۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ۱۶:۳۰

استان: تهران, شهر: تهران بزرگ
عباس آباد، تقاطع خیابان بهشتی و خیابان ولی عصر، پلاک 7، کمیسیون معاملات

خانم حشمتی - داخلی 6161

02154878000

02189777830

شرکت توسعه پلیمر پاد جم (سهامی خاص) در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور و یک دستگاه بالابر ساختمان آتشنشانی پروژه ABS &RUBBER متناسب با ویژگی ها و شرایط مندرج در شرح کار، واقع در استان بوشهر شهرستان عسلویه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکار صلاحیت دار در حوزه مربوطه واگذار نماید؛ لذا از کلیه تامین کنندگان صاحب صلاحیت در حوزه مربوطه که دارای مجوزات لازم از سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشند دعوت می گردد در صورت تمایل از روز سه شنبه مورخ 1398/11/01  جهت دریافت اسناد و مدارک به آدرس ذکر شده مراجعه نمایند.

شایان ذکر است شرکت کنندگان می بایست تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1398/11/12 اسناد و مدارک را تکمیل، امضا، ممهور و بصورت پاکات درب بسته به کمیسیون معاملات تحویل نمایند.

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.