آدرس: تهران، خیابان ولیعصر(عج)، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی(ظفر)، پلاک ۳۸۰

تـلفـن: 54878000-021 فکس 89777833-021 کدپستی: 1968714596