رسانه جدید

محمد هاشم نجفی اردکانی

 • مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
محمدرضا تفقد راستی

محمدرضا تفقد راستی

 • سرپرست مدیریت حوزه مدیرعامل
رسانه جدید

سید جواد فلاحیان

 • مشاور ویژه مدیرعامل
رسانه جدید

مهران حاج خلیل خانی

 • سرپرست معاونت طرح ها
رسانه جدید

رضا قاسمی

 • رئیس روابط عمومی و امور بین الملل
سعید تنکمانی

سعید تنکمانی

 • سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
رسانه جدید

مرتضی پیلتن

 • سرپرست مدیریت مالی
عادل سعادتی شرفه

عادل سعادتی شرفه

 • سرپرست مدیریت مطالعات و تحقیقات بازار
تورج نیک رفتار

تورج نیک رفتار

 • سرپرست مدیریت راه اندازی طرح ها
محمود نصراللهی

محمود نصراللهی

 • مشاورمدیرعامل و سرپرست مدیریت پروژه ABS/RUBBER
رسانه جدید

حسن قناعتی

 • مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه
رسانه جدید

مهدی سحرخیز شریفلو

 • رئیس کمیسیون معاملات
رسانه جدید

روح الله صفائی

 • سرپرست مدیریت منابع انسانی
رسانه جدید

مرتضی صانعی

 • مشاور مدیرعامل و مدیرحراست
رسانه جدید

مسعود اکبری سامانی

 • سرپرست مدیریت بازرگانی
رسانه جدید

دانیال کیان ارثی

 • رئیس بازرسی فنی
منصور ملکی

منصور ملکی

 • سرپرست مدیریت سایت
مهدی صحرائی

مهدی صحرائی

 • سرپرست مدیریت پروژه آفسایت