/ درباره ما / مدیران شرکت

رسانه جدید

محمد هاشم نجفی اردکانی

 • مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
وحید لامع

وحید لامع

 • مشاور مدیرعامل در امور راه اندازی و مدیر پروژه ها
رسانه جدید

مهران حاج خلیل خانی

 • سرپرست معاونت طرح ها
منصور ملکی

منصور ملکی

 • سرپرست مدیریت سایت
سعید تنکمانی

سعید تنکمانی

 • سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
علی معماری

علی معماری

 • سرپرست مدیریت بازرگانی
رسانه جدید

حسین عرفانی

 • مدیر امور مالی
مجید معینی

مجید معینی

 • سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی
رسانه جدید

رضا قاسمی

 • رئیس روابط عمومی و امور بین الملل
رسانه جدید

دانیال کیان ارثی

 • رئیس بازرسی فنی
ghanaati

حسن قناعتی

 • سرپرست مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه