مصاحبه خبرگزاری صداوسیما با مدیر عامل صندوق بازنشتگی کشوری و مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم،

مصاحبه خبرگزاری صداوسیما با مدیر عامل صندوق بازنشتگی کشوری و مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم،
مصاحبه خبرگزاری صداوسیما با مدیر عامل صندوق بازنشتگی کشوری و مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم، در خصوص اقدامات اخیر در پیشرفت و تکمیل طرحAbs/Rubber
 
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۰۰:۲۷
روابط عمومی و اموربین الملل شرکت توسعه پلیمرپادجم |
تعداد بازدید : ۹۵
کد خبر : ۱۶۴