بازدید مدیرعامل از پروژه پتروشیمی جم

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین الملل، جلسه بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ABS/RUBBER در راستای اهداف و پیشبرد طرح با حضور مدیرعامل پتروشیمی جم و هیئت همراه، مدیرعامل شرکت توسعه پلیمرپادجم ،اعضای هیئت مدیره و جمعی از مدیران این شرکت، برگزار و از روند پیشرفت این طرح بازدید بعمل آمد.
 • بازدید مدیرعامل از پروژه پتروشیمی جم
 • بازدید مدیرعامل از پروژه پتروشیمی جم
 • بازدید مدیرعامل از پروژه پتروشیمی جم
 • بازدید مدیرعامل از پروژه پتروشیمی جم
 • بازدید مدیرعامل از پروژه پتروشیمی جم
 • بازدید مدیرعامل از پروژه پتروشیمی جم