آغاز عملیات اجرایی پروژه سردرب و ساختمان اداری

آغاز عملیات اجرایی پروژه سردرب و ساختمان اداری

در ادامه روند پیشرفت فیزیکی و گام های پایانی طرح Abs-Rubber عملیات اجرایی پروژه سردرب ورودی و ساختمان اداری شرکت توسعه پلیمر پادجم با کاربری هایی شامل؛ کلینیک پزشکی، نمازخانه اختصاصی، مرکزحراست و سایر واحد‌های ستادی، تحت نظارت تیم فنی-مهندسی این شرکت آغاز گردید
چهارشنبه، 29 آذر 1402

آغاز عملیات اجرایی پروژه سردرب و ساختمان اداری

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، در ادامه روند پیشرفت فیزیکی و گام های پایانی طرح Abs-Rubber عملیات اجرایی پروژه سردرب ورودی و ساختمان اداری شرکت توسعه پلیمر پادجم با کاربری هایی شامل؛ کلینیک پزشکی، نمازخانه اختصاصی، مرکزحراست و سایر واحد‌های ستادی، تحت نظارت تیم فنی-مهندسی این شرکت آغاز گردید.
این پروژه با زیر بنای مجموع طبقات به متراژ 2500 متر مربع در 5 طبقه روی همکف، یک طبقه زیر زمین، مجموعا هفت طبقه در ضلع شمال شرقی مجتمع تعریف و تصویب گردید و با استقرار پیمانکار اجرایی پروژه و تجهیز کارگاه، فعالیت های اجرایی آغاز و هم اکنون پی کنی محل فونداسیون ساختمان اداری و سر درب به پایان رسیده است، با ادامه روند پیشرفت موجود، انتظار میرود این پروژه مطابق با برنامه زمانبندی به بهره برداری برسد.

دکتر نجفی مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم، درحین بازدید از فعالیت های اجرایی این پروژه از کلیه اقدامات و تلاش های صورت گرفته در این بخش تقدیر نمود.

تصاویر
  • آغاز عملیات اجرایی پروژه سردرب و ساختمان اداری
  • آغاز عملیات اجرایی پروژه سردرب و ساختمان اداری
  • آغاز عملیات اجرایی پروژه سردرب و ساختمان اداری
  • آغاز عملیات اجرایی پروژه سردرب و ساختمان اداری
  • آغاز عملیات اجرایی پروژه سردرب و ساختمان اداری