بازدید مدیر کل حوزه وزارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  از شرکت توسعه پلیمر پادجم

بازدید مدیر کل حوزه وزارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شرکت توسعه پلیمر پادجم

مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همراهی دکتر نجفی اردکانی مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم، از فعالیت های اجرایی پروژه Abs-Rubber این شرکت بازدید بعمل آوردند
جمعه، 10 آذر 1402

بازدید مدیر کل حوزه وزارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شرکت توسعه پلیمر پادجم

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، دکتر مولوی مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیئت همراه با همراهی دکتر نجفی اردکانی مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم، از فعالیت های اجرایی پروژه Abs-Rubber این شرکت بازدید بعمل آوردند.

تصاویر
  • بازدید مدیر کل حوزه وزارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  از شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • بازدید مدیر کل حوزه وزارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  از شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • بازدید مدیر کل حوزه وزارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  از شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • بازدید مدیر کل حوزه وزارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  از شرکت توسعه پلیمر پادجم