با اقدامات صورت پذیرفته پس از ۷ سال نسخه اصلی مدل سه بعدی پروژه تحویل پاد جم شد

با اقدامات صورت پذیرفته پس از ۷ سال نسخه اصلی مدل سه بعدی پروژه تحویل پاد جم شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، با برنامه ریزی و اقدامات صورت پذیرفته و پیگیری های جدی دکتر نجفی اردکانی، مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم و تلاش متخصصین پروژه، فایل کامل و نسخه اصلی مدل سه بعدی پروژه با موفقیت در اختیار شرکت توسعه پلیمرپادجم قرار گرفت.
پنجشنبه، 25 اسفند 1401

با اقدامات صورت پذیرفته پس از ۷ سال نسخه اصلی مدل سه بعدی پروژه تحویل پاد جم شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، با برنامه ریزی و اقدامات صورت پذیرفته و پیگیری های جدی دکتر نجفی اردکانی، مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم و تلاش متخصصین پروژه، فایل کامل و نسخه اصلی مدل سه بعدی پروژه با موفقیت در اختیار شرکت توسعه پلیمرپادجم قرار گرفت.

مدل سه بعدی پروژه، یکی از مهمترین ابزارها جهت تسریع و تکمیل فعالیت‌های مهندسی (به‌خصوص در بخش پایپینگ)، برآورد متریال جهت تأمین کالا، و نقشه راه در بخش اجرا از طریق تعیین جانمایی و موقعیت نصب کالاهای اساسی و اقلام بر روی تجهیزات می‌باشد که در نهایت دستیابی به زمان راه اندازی را کوتاه‌تر می نماید.

پیش از این طی الحاقیه شماره ۵ امضا شده در سال ۹۵ با هزینه ای بالغ بر پنج میلیون یورو ، دسترسی مدل مذکور در حیطه و اختیار پیمانکار پروژه بوده و غیرقابل استفاده توسط شرکت توسعه پلیمر پادجم بود.

حال بعد از گذشت ۷ سال از امضا الحاقیه، با اقدامات صورت پذیرفته و الزام پیمانکار به تحویل مدارک و فایل اصلی و دسترسی به مدل سه بعدی پروژه، نهایی کردن مدارک مهندسی ،پروژه abs/rubber پیشرفت سریعتری خواهد داشت.

تصاویر
  • با اقدامات صورت پذیرفته پس از ۷ سال نسخه اصلی مدل سه بعدی پروژه تحویل پاد جم شد