جلسه پیشرفت پروژه با حضور مهندس قنبریان

جلسه پیشرفت پروژه با حضور مهندس قنبریان

جلسه هماهنگی و اقدامات انجام شده در راستای پیشرفت پروژه ABS/RUBBER با حضور مدیرعامل پتروشیمی جم و هیئت همراه، مدیرعامل شرکت توسعه پلیمرپادجم ،اعضای هیئت مدیره و جمعی از مدیران این شرکت، برگزار شد.
پنجشنبه، 31 فروردین 1402

جلسه پیشرفت پروژه با حضور مهندس قنبریان

جلسه هماهنگی و اقدامات انجام شده در راستای پیشرفت پروژه ABS/RUBBER با حضور مدیرعامل پتروشیمی جم و هیئت همراه، مدیرعامل شرکت توسعه پلیمرپادجم ،اعضای هیئت مدیره و جمعی از مدیران این شرکت، برگزار شد.

در این جلسه به برنامه ها و اقدامات پیش روی پیشرفت پروژه و راهکار های حل آن پرداخته شد و موضوعات واحدهای مهندسی، بازرگانی، ساختمان و نصب و راه اندازی مورد بررسی قرار گرفت.

تصاویر
  • جلسه پیشرفت پروژه با حضور مهندس قنبریان
  • جلسه پیشرفت پروژه با حضور مهندس قنبریان
  • جلسه پیشرفت پروژه با حضور مهندس قنبریان
  • جلسه پیشرفت پروژه با حضور مهندس قنبریان
  • جلسه پیشرفت پروژه با حضور مهندس قنبریان
  • جلسه پیشرفت پروژه با حضور مهندس قنبریان