جهان در انتظار توست یا مهدی (عج)

جهان در انتظار توست یا مهدی (عج)

تصاویری از توزیع پک پذیرایی بین عموم همکاران شرکت توسعه پلیمرپادجم و پیمانکاران پروژه به مناسبت ...
چهارشنبه، 17 اسفند 1401

جهان در انتظار توست یا مهدی (عج)

تصاویری از توزیع پک پذیرایی بین عموم همکاران شرکت توسعه پلیمرپادجم و پیمانکاران پروژه به مناسبت سالروز ولادت باسعادت حضرت بقیه الله الاعظم مهدی موعود امام زمان (عج)

تصاویر
  • جهان در انتظار توست یا مهدی (عج)
  • جهان در انتظار توست یا مهدی (عج)
  • جهان در انتظار توست یا مهدی (عج)
  • جهان در انتظار توست یا مهدی (عج)
  • جهان در انتظار توست یا مهدی (عج)