درخشش بانوان شرکت توسعه پلیمر پادجم در مسابقات سراسری قرآن کریم

درخشش بانوان شرکت توسعه پلیمر پادجم در مسابقات سراسری قرآن کریم

خانم پریوش اسفندیاری در بخش ترتیل و خانم حدیث آل بویه در بخش صحیح خوانی خواهران از شرکت توسعه پلیمرپادجم با کسب مقام اول در مرحله مقدماتی بین پتروشیمی های منطقه پارس و ...
پنجشنبه، 27 بهمن 1401

درخشش بانوان شرکت توسعه پلیمر پادجم در مسابقات سراسری قرآن کریم

خانم پریوش اسفندیاری در بخش ترتیل و خانم حدیث آل بویه در بخش صحیح خوانی خواهران از شرکت توسعه پلیمرپادجم با کسب مقام اول در مرحله مقدماتی بین پتروشیمی های منطقه پارس و راهیابی به مرحله نیمه نهایی هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم شرکت ملی صنایع پتروشیمی که در ماهشهر برگزار شد، موفق شدند به ترتیب مقام سوم و چهارم رشته های خود را کسب نمایند.

 

رشته‌های این مسابقات شامل قرائت قرآن (تحقیق و ترتیل)، حفظ قرآن، اذان، مفاهیم قرآن و نهج البلاغه بود.

تصاویر
  • درخشش بانوان شرکت توسعه پلیمر پادجم در مسابقات سراسری قرآن کریم
  • درخشش بانوان شرکت توسعه پلیمر پادجم در مسابقات سراسری قرآن کریم
  • درخشش بانوان شرکت توسعه پلیمر پادجم در مسابقات سراسری قرآن کریم