راه اندازی دومین سرویس جانبی پروژه Abs/Rubber

راه اندازی دومین سرویس جانبی پروژه Abs/Rubber

دومین سرویس جانبی آب برج های خنک کننده (CTM) مربوط به سرویس های یوتیلیتی پروژه آفسایت جهت تست‌ها و آماده سازی عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی پروژه ABS\Rubber وارد سایت شرکت توسعه پلیمر پادجم گردید.
ﺳﻪشنبه، 24 مرداد 1402

راه اندازی دومین سرویس جانبی پروژه Abs/Rubber

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، در ادامه عملیات اجرایی پروژه Abs/Rubber با توافقات وهماهنگی های صورت گرفته بین شرکت توسعه پلیمر پادجم و شرکت دماوند انرژی عسلویه، دومین سرویس جانبی آب برج های خنک کننده (CTM) مربوط به سرویس های یوتیلیتی پروژه آفسایت جهت تست‌ها و آماده سازی عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی پروژه ABS\Rubber وارد سایت شرکت توسعه پلیمر پادجم گردید. 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توسعه پلیمر پادجم

تصاویر
  • راه اندازی دومین سرویس جانبی پروژه Abs/Rubber