طرح ایجاد فضای سبز شرکت توسعه پلیمرپادجم با هدف صیانت از محیط زیست

طرح ایجاد فضای سبز شرکت توسعه پلیمرپادجم با هدف صیانت از محیط زیست

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، طی آئینی با مشارکت مدیران و کارکنان شرکت توسعه پلیمرپادجم و حضور مدعوین از ادارات محیط زیست ، منابع طبیعی ، دهیاری و شورای روستای دهنو طرح نهالکاری با کاشت ۵۰ اصله نهال درختی دیگر در اراضی ملی شهرستان عسلویه توسط شرکت توسعه پلیمرپادجم اجرایی شد.
چهارشنبه، 17 اسفند 1401

طرح ایجاد فضای سبز شرکت توسعه پلیمرپادجم با هدف صیانت از محیط زیست

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، طی آئینی با مشارکت مدیران و کارکنان شرکت توسعه پلیمرپادجم و حضور مدعوین از ادارات محیط زیست ، منابع طبیعی ، دهیاری و شورای روستای دهنو طرح نهالکاری با کاشت ۵۰ اصله نهال درختی دیگر در اراضی ملی شهرستان عسلویه توسط شرکت توسعه پلیمرپادجم اجرایی شد.

شرکت توسعه پلیمرپادجم در راستای ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی، بر اساس ماده ۱۵ قانون هوای پاک و اجرایی کردن دو برابر تعهدات نسبت به مساحت ۲هکتاری فضای موجود با در نظر گرفتن محدوده مناسب در خارج از سایت عملیاتی شرکت ، تا کنون با کاشت حدود ۴۰۰ اصله نهال درختان بومی سازگار بامنطقه ازجمله انجیرمعابد، کهور ایرانی، کنار و مرکبات در روستای دهنو از توابع شهرستان عسلویه کمک شایانی به گسترش فضای های سبز موجود در این منطقه نموده است.

تصاویر
  • طرح ایجاد فضای سبز شرکت توسعه پلیمرپادجم با هدف صیانت از محیط زیست
  • طرح ایجاد فضای سبز شرکت توسعه پلیمرپادجم با هدف صیانت از محیط زیست
  • طرح ایجاد فضای سبز شرکت توسعه پلیمرپادجم با هدف صیانت از محیط زیست
  • طرح ایجاد فضای سبز شرکت توسعه پلیمرپادجم با هدف صیانت از محیط زیست
  • طرح ایجاد فضای سبز شرکت توسعه پلیمرپادجم با هدف صیانت از محیط زیست
  • طرح ایجاد فضای سبز شرکت توسعه پلیمرپادجم با هدف صیانت از محیط زیست
  • طرح ایجاد فضای سبز شرکت توسعه پلیمرپادجم با هدف صیانت از محیط زیست
  • طرح ایجاد فضای سبز شرکت توسعه پلیمرپادجم با هدف صیانت از محیط زیست
  • طرح ایجاد فضای سبز شرکت توسعه پلیمرپادجم با هدف صیانت از محیط زیست