نصب ترانس و تابلوهای پست اصلی برق پارک استایرن

نصب ترانس و تابلوهای پست اصلی برق پارک استایرن

در ادامه روند اجرایی و فعالیت های تخصصی پروژه تاسیسات آفسایت پارک استایرن با برنامه‌ریزی و تدارکات لازم، به منظور ایجاد برق رسانی دائم به مجتمع های مستقر در پارک استایرن، عملیات نصب دو دستگاه ترانس پست اصلی برق با ظرفیت 20kv /400v همراه با روغن گردانی آنها با موفقیت صورت گرفت.
شنبه، 04 آذر 1402

نصب ترانس و تابلوهای پست اصلی برق پارک استایرن

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، در ادامه روند اجرایی و فعالیت های تخصصی پروژه تاسیسات آفسایت پارک استایرن با برنامه‌ریزی و تدارکات لازم، به منظور ایجاد برق رسانی دائم به مجتمع های مستقر در پارک استایرن، عملیات نصب دو دستگاه ترانس پست اصلی برق با ظرفیت20kv /400v  همراه با روغن گردانی آنها با موفقیت صورت گرفت.

در همین راستا پس از تکمیل فعالیت های معماری مربوط به Switch Gear Room & Cable Gallery ، با حضور نمایندگان سازنده و انجام تست های اولیه مراحل نصب تابلوهای mv ساختمان آغاز و اقدامات لازم در خصوص اجرای ساپورت و لدر گذاری مسیر عبور کابل های آنها در حال انجام می باشند.

لازم به توضیح است به منظور اجرای ساپورت و لدر تاکنون بالغ بر ۶۰تن متریال به سایت پروژه وارد و میزان ۶۰تن دیگر در آستانه ورود و تکمیل این فرایند می باشند.

تصاویر
  • نصب ترانس و تابلوهای پست اصلی برق پارک استایرن
  • نصب ترانس و تابلوهای پست اصلی برق پارک استایرن
  • نصب ترانس و تابلوهای پست اصلی برق پارک استایرن