نصب دیزل ژنراتور های واحد ABS & RUBBER  شرکت توسعه پلیمر پادجم

نصب دیزل ژنراتور های واحد ABS & RUBBER شرکت توسعه پلیمر پادجم

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، سه عدد دیزل ژنراتور جمعا به وزن تقریبی ۵۶ تن مربوط به دو واحد کلیدی ABS و RUBBER شرکت توسعه پلیمر پادجم، پس از مراحل آماده‌سازی توسط متخصصین توانمند این شرکت با موفقیت و ایمنی کامل در موقعیت دیزل روم نصب شدند.
شنبه، 22 مهر 1402

نصب دیزل ژنراتور های واحد ABS & RUBBER شرکت توسعه پلیمر پادجم

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، سه عدد دیزل ژنراتور جمعا به وزن تقریبی ۵۶ تن مربوط به دو واحد کلیدی ABS و RUBBER شرکت توسعه پلیمر پادجم، پس از مراحل آماده‌سازی توسط متخصصین توانمند این شرکت با موفقیت و ایمنی کامل در موقعیت دیزل روم نصب شدند.

این تجهیزات مهم تأمین برق واحد‌های Abs&Rubber شرکت توسعه پلیمر پادجم را در صورت شرایط Emergency به عهده دارند.

روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت توسعه پلیمر پادجم

تصاویر
  • نصب دیزل ژنراتور های واحد ABS & RUBBER  شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • نصب دیزل ژنراتور های واحد ABS & RUBBER  شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • نصب دیزل ژنراتور های واحد ABS & RUBBER  شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • نصب دیزل ژنراتور های واحد ABS & RUBBER  شرکت توسعه پلیمر پادجم