نصب پکیج ایستگاه تقلیل فشار گاز پروژه آفسایت و یوتیلیتی پارک استایرن

نصب پکیج ایستگاه تقلیل فشار گاز پروژه آفسایت و یوتیلیتی پارک استایرن

عملیات اجرایی نصب پکیج ایستگاه تقلیل فشار گاز دارای ظرفیت 8140Nm3/h از مهم ترین تجهیزات پروژه تاسیسات مشترک آفسایت و یوتیلیتی پارک استایرن با حضور نماینده سازنده این پکیج تولید داخل، پس از مراحل آماده‌سازی با موفقیت انجام گردید
پنجشنبه، 02 آذر 1402

نصب پکیج ایستگاه تقلیل فشار گاز پروژه آفسایت و یوتیلیتی پارک استایرن

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، عملیات اجرایی نصب پکیج ایستگاه تقلیل فشار گاز دارای ظرفیت 8140Nm3/h از مهم ترین تجهیزات پروژه تاسیسات مشترک آفسایت و یوتیلیتی پارک استایرن با حضور نماینده سازنده این پکیج تولید داخل، پس از مراحل آماده‌سازی با موفقیت انجام گردید.

گفتنی است در همین راستا، فعالیت های پایپینگ خطوط رفت و برگشت Fuel Gas جهت ارسال گاز دریافتی از شرکت پتروشیمی دماوند به ایستگاه مزبور به منظور کاهش فشار و برگشت آن با فشار قابل استفاده در پتروشیمی های مستقر در پارک استایرن نیز آغاز گردید.

تصاویر
  • نصب پکیج ایستگاه تقلیل فشار گاز پروژه آفسایت و یوتیلیتی پارک استایرن
  • نصب پکیج ایستگاه تقلیل فشار گاز پروژه آفسایت و یوتیلیتی پارک استایرن