ورود کابل های LV پروژه آفسایت

ورود کابل های LV پروژه آفسایت

درام کابل های LV به عنوان بخش اصلی پست برق پارک استایرن پس از وقفه سه ساله، تامین و به سایت پروژه Abs-Rubber وارد شد
ﺳﻪشنبه، 14 شهریور 1402

ورود کابل های LV پروژه آفسایت

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل در ادامه فعالیت ساختمانی، تامین و نصب تجهیزات تکمیلی پروژه تاسیسات مشترک آفسایت پارک استایرن، تعداد ۱۵ درام کابل LV به عنوان کالای تولید داخل، به سایت شرکت توسعه پلیمر پادجم رسید.

بدیهی است که این کابل ها به عنوان بخش اصلی پست برق پارک استایرن می باشد که پس از وقفه سه ساله، در قالب توافقات انجام شده اخیر شرکت توسعه پلیمر پادجم با شرکت توسعه انرژی پتروالکتریک، تامین و به سایت پروژه Abs-Rubber حمل گردیده است.

روابط عمومی و اموربین الملل شرکت توسعه پلیمر پادجم

تصاویر
  • ورود کابل های LV پروژه آفسایت
  • ورود کابل های LV پروژه آفسایت
  • ورود کابل های LV پروژه آفسایت