پیام تسلیت جناب آقای دکتر نجفی اردکانی مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم، به مناسبت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی

پیام تسلیت جناب آقای دکتر نجفی اردکانی مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم، به مناسبت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی

پیام تسلیت مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم، به مناسبت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی
چهارشنبه، 04 مرداد 1402

پیام تسلیت جناب آقای دکتر نجفی اردکانی مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم، به مناسبت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی

پیام تسلیت جناب آقای دکتر نجفی اردکانی مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم، به مناسبت فرارسیدن ایام عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی

روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت توسعه پلیمر پادجم

تصاویر
  • پیام تسلیت جناب آقای دکتر نجفی اردکانی مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم، به مناسبت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی