چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شرکت توسعه پلیمر پادجم

چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شرکت توسعه پلیمر پادجم

رأی‌گیری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مجتمع سایت شرکت توسعه پلیمر پادجم برگزار گردید
دوشنبه، 11 تیر 1403

چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شرکت توسعه پلیمر پادجم

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، امروز جمعه هشتم تیرماه ۱۴۰۳- رأی‌گیری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مجتمع سایت شرکت توسعه پلیمر پادجم برگزار گردید و مدیریت و کارکنان متعهد این شرکت همگام با ملت شریف ایران در سراسر کشور، در اولین دقایق آغاز رأی‌گیری با حضور پر شمار در شعبه اخذ رای، آرای خود را به صندوق انداختند.

تصاویر
  • چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شرکت توسعه پلیمر پادجم