دیدار صمیمانه مدیرعامل شرکت توسعه پلیمرپادجم با مدیران و کارکنان واحدها

دیدار صمیمانه مدیرعامل شرکت توسعه پلیمرپادجم با مدیران و کارکنان واحدها

دکتر نجفی اردکانی مدیرعامل محترم شرکت توسعه پلیمر پادجم به منظور آشنایی بیشتر با کارکنان و حوزه های فعالیتی ایشان با حضور در محل کار همکاران، طی دیداری صمیمانه از زحمات و تلاش‌های صورت گرفته، قدردانی و برای آنان آرزوی موفقیت نمودند.
ﺳﻪشنبه، 29 آذر 1401

دیدار صمیمانه مدیرعامل شرکت توسعه پلیمرپادجم با مدیران و کارکنان واحدها

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه پلیمرپادجم صبح روز سه شنبه 29 آذرماه1401، دکتر محمدهاشم نجفی اردکانی مدیرعامل محترم شرکت توسعه پلیمر پادجم به همراه مدیران این شرکت با حضور در واحدهای مختلف شرکت پلیمرپادجم با کارکنان مجموعه دیدار و از نزدیک با وظایف و فعالیت های این عزیزان آشنا شد.

 

تصاویر
  • دیدار صمیمانه مدیرعامل شرکت توسعه پلیمرپادجم با مدیران و کارکنان واحدها
  • دیدار صمیمانه مدیرعامل شرکت توسعه پلیمرپادجم با مدیران و کارکنان واحدها
  • دیدار صمیمانه مدیرعامل شرکت توسعه پلیمرپادجم با مدیران و کارکنان واحدها
  • دیدار صمیمانه مدیرعامل شرکت توسعه پلیمرپادجم با مدیران و کارکنان واحدها
  • دیدار صمیمانه مدیرعامل شرکت توسعه پلیمرپادجم با مدیران و کارکنان واحدها
  • دیدار صمیمانه مدیرعامل شرکت توسعه پلیمرپادجم با مدیران و کارکنان واحدها
  • دیدار صمیمانه مدیرعامل شرکت توسعه پلیمرپادجم با مدیران و کارکنان واحدها