حضور بانوان شرکت توسعه پلیمر پادجم در گردهمایی ویژه بانوان شرکت های پتروشیمی منطقه پارس

حضور بانوان شرکت توسعه پلیمر پادجم در گردهمایی ویژه بانوان شرکت های پتروشیمی منطقه پارس

به پیشنهاد و رایزنی های واحد روابط عمومی و امور بین الملل و همچنین موافقت مدیرعامل محترم شرکت توسعه پلیمرپادجم،برای اولین بار زمینه حضور بانوان این شرکت در گردهمایی بانوان شاغل شرکت های پتروشیمی منطقه پارس فراهم شد.
یکشنبه، 16 بهمن 1401

حضور بانوان شرکت توسعه پلیمر پادجم در گردهمایی ویژه بانوان شرکت های پتروشیمی منطقه پارس

 به پیشنهاد و رایزنی های واحد روابط عمومی و امور بین الملل و همچنین موافقت مدیرعامل محترم شرکت توسعه پلیمرپادجم،برای اولین بار زمینه حضور بانوان این شرکت در گردهمایی بانوان شاغل شرکت های  پتروشیمی منطقه پارس فراهم شد.

 برگزاری کنسرت توسط گروه روناک، ویژه برنامه طنز و تجلیل از بانوان با تقدیم هدایای متنوع از برنامه های برپایی این همایش در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ « محل دهکده گردشگری پازارلند» بود.

 

تصاویر
  • حضور بانوان شرکت توسعه پلیمر پادجم در گردهمایی ویژه بانوان شرکت های پتروشیمی منطقه پارس
  • حضور بانوان شرکت توسعه پلیمر پادجم در گردهمایی ویژه بانوان شرکت های پتروشیمی منطقه پارس
  • حضور بانوان شرکت توسعه پلیمر پادجم در گردهمایی ویژه بانوان شرکت های پتروشیمی منطقه پارس
  • حضور بانوان شرکت توسعه پلیمر پادجم در گردهمایی ویژه بانوان شرکت های پتروشیمی منطقه پارس
  • حضور بانوان شرکت توسعه پلیمر پادجم در گردهمایی ویژه بانوان شرکت های پتروشیمی منطقه پارس
  • حضور بانوان شرکت توسعه پلیمر پادجم در گردهمایی ویژه بانوان شرکت های پتروشیمی منطقه پارس