ﺳﻪشنبه، 14 شهریور 1402
عنوان شماره مهلت دریافت سند نوع
J-80-PI-MRQ-1324-0002-1 1402/06/27 منقضی
جزییات مناقصه
عنوان مناقصه آگهی مناقصه اقلام DUCT PIPING به شماره J-80-PI-MRQ-1324-0002-1
نوع منقضی
شماره J-80-PI-MRQ-1324-0002-1
سازمان مرکزی شرکت توسعه پلیمر پادجم
نوع برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای
موضوع
حوزه فعالیت
توضیح مختصر
قیمت پیوست
وضعیت انقضا
اطلاعات تکمیلی
مهلت ارسال اسناد
تاریخ اعتبار پیشنهاد
واحدپولی برآورد مالی
محدوده
وضعیت برگزاری
روزنامه منتشر کننده آگهی کثیرالانتشار ایران، جراید محلی بامدادجنوب و پیام عسلویه
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1402/06/14
اطلاعات اسناد
مهلت دریافت سند
محل دریافت اسناد
اطلاعات شخص پاسخگو
نام
تلفن
فکس
توضیحات

بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت توسعه پلیمر پادجم در نظر دارد، تامین اقلام DUCT PIPING مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از میان شرکت های واجد صلاحیت مندرج در فهرست بلند وزارت نفت (MOP) منطبق با اسناد مناقصه، به انجام رساند؛ لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 1402/06/14 لغایت 1402/06/27 جهت دریافت اسناد مناقصه به پایگاه اینترنتی این شرکت به نشانی WWW.PJPC.IR مراجعه و ظرف مهلت مذکور نسبت به دریافت و تحویل اسناد مربوطه مطابق دستورالعمل اعلامی اقدام نماید.

اطلاعات پیوست
 
آگهی مناقصه اقلام DUCT PIPING به شماره J-80-PI-MRQ-1324-0002-1
تصاویر
  • آگهی مناقصه اقلام DUCT PIPING به شماره J-80-PI-MRQ-1324-0002-1
فایل های پیوست