دوشنبه، 20 شهریور 1402
عنوان شماره مهلت دریافت سند نوع
1402/06/30 منقضی
جزییات مناقصه
عنوان مناقصه آگهی مناقصه اقلام EMERGENCY BUS DUCT
نوع منقضی
شماره
سازمان مرکزی شرکت توسعه پلیمر پادجم
نوع برگزاری
موضوع
حوزه فعالیت
توضیح مختصر
قیمت پیوست
وضعیت انقضا
اطلاعات تکمیلی
مهلت ارسال اسناد 1402/06/30
تاریخ اعتبار پیشنهاد
واحدپولی برآورد مالی
محدوده
وضعیت برگزاری
روزنامه منتشر کننده آگهی کثیرالانتشار ایران، جراید محلی بامدادجنوب و پیام عسلویه
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1402/06/20
اطلاعات اسناد
مهلت دریافت سند
محل دریافت اسناد
اطلاعات شخص پاسخگو
نام
تلفن
فکس
توضیحات

بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت توسعه پلیمر پادجم در نظر دارد، تامین اقلام EMERGENCY BUS DUCT مورد نیاز خود را مطابق با اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی مناقصه گران به انجام رساند؛ لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 1402/06/20 لغایت 1402/06/30 جهت دریافت اسناد مناقصه به پایگاه اینترنتی این شرکت به نشانی WWW.PJPC.IR مراجعه و ظرف مهلت مذکور نسبت به دریافت و تحویل اسناد مربوطه مطابق دستورالعمل اعلامی اقدام نماید.

اطلاعات پیوست
 
آگهی مناقصه اقلام EMERGENCY BUS DUCT
تصاویر
  • آگهی مناقصه اقلام EMERGENCY BUS DUCT