پنجشنبه، 31 فروردین 1402
جزییات مناقصه
عنوان مناقصه اطلاعیه شماره1 ابطال مناقصه با موضوع انتخاب پیمانکار جهت اخذ خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت توسعه پلیمر پادجم
نوع منقضی شده
شماره شماره: 01-ک/م-1402
سازمان مرکزی توسعه پلیمر پادجم / کمیسیون معاملات
نوع برگزاری
موضوع
حوزه فعالیت
توضیح مختصر
قیمت پیوست 0 ریال
وضعیت انقضا
اطلاعات تکمیلی
مهلت ارسال اسناد
تاریخ اعتبار پیشنهاد
واحدپولی برآورد مالی ریال
محدوده داخلی
وضعیت برگزاری عادی
روزنامه منتشر کننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه
اطلاعات اسناد
مهلت دریافت سند
محل دریافت اسناد
اطلاعات شخص پاسخگو
نام
تلفن
فکس
توضیحات

با سلام و احترام 

بدینوسیله اعلام می گردد، مناقصه شماره 01-ک/م-1402 با موضوع انتخاب پیمانکار جهت اخذ خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت توسعه پلیمر پاد جم، با استناد به بند 4-3 مندرج در اسناد مناقصه، ابطال گردید.

لذا مقتضی است نماینده محترم آن شرکت با در دست داشتن معرفی نامه، کارت ملی و مهر شرکت جهت دریافت پاکات مناقصه مذکور، به واحد حراست این شرکت مراجعه نماید.

اطلاعات پیوست
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.
 
اطلاعیه شماره1 ابطال مناقصه با موضوع انتخاب پیمانکار جهت اخذ خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت توسعه پلیمر پادجم
تصاویر
  • اطلاعیه شماره1 ابطال مناقصه با موضوع انتخاب پیمانکار جهت اخذ خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت توسعه پلیمر پادجم