یکشنبه، 15 تیر 1399
عنوان شماره مهلت دریافت سند نوع
شماره: 23-99 ۱۵ تیر ۱۳۹۹ منقضی شده
جزییات مناقصه
عنوان مناقصه تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه خودرو آتش نشانی نیمه سنگین (Main Fire Truck)
نوع منقضی شده
شماره شماره: 23-99
سازمان مرکزی توسعه پلیمر پادجم / کمیسیون معاملات
نوع برگزاری
موضوع
حوزه فعالیت
توضیح مختصر مناقصه به صورت عمومی بصورت دو مرحله ای خرید یک دستگاه خودروی آتشنشانی Main Fire Truck نیمه سنگین پروژه ABS & Rubber
قیمت پیوست 0ریال
وضعیت انقضا
اطلاعات تکمیلی
مهلت ارسال اسناد ۱۵ تیر ۱۳۹۹ ۱۶:۳۰
تاریخ اعتبار پیشنهاد
واحدپولی برآورد مالی ریال
محدوده داخلی
وضعیت برگزاری تجدید شده
روزنامه منتشر کننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه
اطلاعات اسناد
مهلت دریافت سند ۱۵ تیر ۱۳۹۹ ۱۶:۳۰
محل دریافت اسناد استان: تهران, شهر: تهران بزرگ سایت رسمی شرکت (pjpc.ir)
اطلاعات شخص پاسخگو
نام خانم حشمتی - داخلی 6161
تلفن 02154878000
فکس 02189777830
توضیحات

شرکت توسعه پلیمر پاد جم در نظر دارد انجام موضوع مناقصه را مطابق با شرح کار و اسناد و مدارک مناقصه و بر اساس دستورالعمل مربوطه از طریق برگزاری مناقصه به صورت عمومی بصورت دو مرحله ای به شرکت های صاحب صلاحیت در حوزه مربوطه که دارای مجوزات لازم می باشد واگذار نماید.

لذا از کلیه شرکت ها و تولید کنندگان صاحب صلاحیت در حوزه مربوطه دعوت می گردد در صورت تمایل از روز چهارشنبه مورخ 1399/03/21 جهت دریافت اسناد و مدارک به سایت رسمی شرکت به آدرس pjpc.ir مراجعه نمایند.

شایان ذکر است شرکت کنندگان می بایست تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1399/04/01 اسناد و مدارک را تکمیل، امضا، ممهور و بصورت پاکات درب بسته به کمیسیون معاملات به آدرس ذیل تحویل نمایند.

تهران، عباس آباد، تقاطع خیابان شهید بهشتی و خیابان ولی عصر(عج)، پلاک 7، کمیسیون معاملات

اطلاعات پیوست
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.
 
تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه خودرو آتش نشانی نیمه سنگین (Main Fire Truck)
تصاویر
  • تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه خودرو آتش نشانی نیمه سنگین (Main Fire Truck)