دوشنبه، 10 مهر 1402
عنوان شماره مهلت دریافت سند نوع
1402/07/17 منقضی
جزییات مناقصه
عنوان مناقصه تمديد مناقصه EMERGENCY BUS DUCT شركت توسعه پليمر پادجم
نوع منقضی
شماره
سازمان مرکزی شرکت توسعه پلیمر پادجم
نوع برگزاری
موضوع
حوزه فعالیت
توضیح مختصر
قیمت پیوست
وضعیت انقضا
اطلاعات تکمیلی
مهلت ارسال اسناد 1402/07/17
تاریخ اعتبار پیشنهاد
واحدپولی برآورد مالی
محدوده
وضعیت برگزاری
روزنامه منتشر کننده آگهی کثیرالانتشار ایران، جراید محلی بامدادجنوب و پیام عسلویه
تاریخ درج آگهی در روزنامه
اطلاعات اسناد
مهلت دریافت سند
محل دریافت اسناد
اطلاعات شخص پاسخگو
نام
تلفن
فکس
توضیحات

به اطلاع مي رساند مناقصه عمومي EMERGENCY BUS DUCT از تاريخ 1402/07/10 تا پايان وقت اداری مورخ 1402/07/17 تمديد گرديد؛ لذا متاقضيان محترم مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به پايگاه اينترنتي اين شركت به نشاني WWW.PJPC.IR مراجعه و ظرف مهلت مذكور نسبت به دريافت و تحويل اسناد مربوطه مطابق دستورالعمل اعلامي اقدام نمايند.

اطلاعات پیوست
 
تمديد مناقصه EMERGENCY BUS DUCT شركت توسعه پليمر پادجم
تصاویر
  • تمديد مناقصه EMERGENCY BUS DUCT شركت توسعه پليمر پادجم