چهارشنبه، 09 شهریور 1401
عنوان شماره مهلت دریافت سند نوع
شماره 3995 ۹ شهریور ۱۴۰۱ منقضی شده
جزییات مناقصه
عنوان مناقصه درخواست ارسال پیشنهاد فنی بسته خرید تامین تجهیزات حفاظت زمین و صاعقه گیر ( Earthing & Lightning)
نوع منقضی شده
شماره شماره 3995
سازمان مرکزی توسعه پلیمر پادجم / کمیسیون معاملات
نوع برگزاری
موضوع
حوزه فعالیت
توضیح مختصر درخواست ارسال پیشنهاد فنی بسته خرید تامین تجهیزات حفاظت زمین و صاعقه گیر ( Earthing & Lightning)
قیمت پیوست 0 ریال
وضعیت انقضا
اطلاعات تکمیلی
مهلت ارسال اسناد ۹ شهریور ۱۴۰۱ ۱۰:۲۳
تاریخ اعتبار پیشنهاد ۹ شهریور ۱۴۰۱ ۱۰:۲۳
واحدپولی برآورد مالی ریال
محدوده داخلی
وضعیت برگزاری عادی
روزنامه منتشر کننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه
اطلاعات اسناد
مهلت دریافت سند ۹ شهریور ۱۴۰۱ ۱۰:۲۴
محل دریافت اسناد
اطلاعات شخص پاسخگو
نام
تلفن
فکس
توضیحات

اطلاعات پیوست
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.
 
درخواست ارسال پیشنهاد فنی بسته خرید تامین تجهیزات حفاظت زمین و صاعقه گیر ( Earthing & Lightning)
تصاویر
  • درخواست ارسال پیشنهاد فنی بسته خرید تامین تجهیزات حفاظت زمین و صاعقه گیر ( Earthing & Lightning)
  • درخواست ارسال پیشنهاد فنی بسته خرید تامین تجهیزات حفاظت زمین و صاعقه گیر ( Earthing & Lightning)