یکشنبه، 06 شهریور 1401
عنوان شماره مهلت دریافت سند نوع
شماره 3890 ۶ شهریور ۱۴۰۱ منقضی شده
جزییات مناقصه
عنوان مناقصه درخواست ارسال پیشنهاد فنی مربوط به تامین کسری اقلام (010008 Victaulic(Indent
نوع منقضی شده
شماره شماره 3890
سازمان مرکزی توسعه پلیمر پادجم / کمیسیون معاملات
نوع برگزاری
موضوع
حوزه فعالیت
توضیح مختصر درخواست ارسال پیشنهاد فنی مربوط به تامین کسری اقلام (010008 Victaulic(Indent
قیمت پیوست 0 ریال
وضعیت انقضا
اطلاعات تکمیلی
مهلت ارسال اسناد ۶ شهریور ۱۴۰۱ ۱۶:۳۰
تاریخ اعتبار پیشنهاد ۶ شهریور ۱۴۰۱ ۱۶:۳۰
واحدپولی برآورد مالی ریال
محدوده داخلی
وضعیت برگزاری عادی
روزنامه منتشر کننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه
اطلاعات اسناد
مهلت دریافت سند ۶ شهریور ۱۴۰۱ ۱۰:۲۶
محل دریافت اسناد
اطلاعات شخص پاسخگو
نام
تلفن
فکس
توضیحات

 

اطلاعات پیوست
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.
 
درخواست ارسال پیشنهاد فنی مربوط به تامین کسری اقلام (010008 Victaulic(Indent
تصاویر
  • درخواست ارسال پیشنهاد فنی مربوط به تامین کسری اقلام (010008 Victaulic(Indent
  • درخواست ارسال پیشنهاد فنی مربوط به تامین کسری اقلام (010008 Victaulic(Indent