دوشنبه، 16 مرداد 1402
جزییات مناقصه
عنوان مناقصه فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی تامین کنندگان/سازندگان تجهیزات ثابت آزمایشگاه (سکو بندی)
نوع منقضی شده
شماره
سازمان مرکزی شرکت توسعه پلیمر پادجم
نوع برگزاری
موضوع
حوزه فعالیت
توضیح مختصر فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی تامین کنندگان/سازندگان تجهیزات ثابت آزمایشگاه (سکو بندی) جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای
قیمت پیوست
وضعیت انقضا
اطلاعات تکمیلی
مهلت ارسال اسناد
تاریخ اعتبار پیشنهاد
واحدپولی برآورد مالی
محدوده
وضعیت برگزاری
روزنامه منتشر کننده آگهی 1.روزنامه کثیرالانتشار ایران 2.روزنامه محلی بامدادجنوب 3.روزنامه محلی پیام عسلویه
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1402/05/16
اطلاعات اسناد
مهلت دریافت سند 1402/05/26
محل دریافت اسناد به پایگاه اینترنتی شرکت به نشانی WWW.PJPC.IR
اطلاعات شخص پاسخگو
نام
تلفن
فکس
توضیحات

شرکت توسعه پلیمر پادجم در نظر دارد تامین تجهیزات آزمایشگاه صنعتی خود (پروژه ABS & RUBBER) واقع در شهرستان عسلویه (منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) را از طریق فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی تامین کنندگان/سازندگان تجهیزات ثابت آزمایشگاه (سکو بندی) جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای به انجام رساند. لذا متقاضیان محترم می­توانند جهت دریافت دستورالعمل و اسناد مربوطه از تاریخ 1402/05/16 لغایت 1402/05/26 به پایگاه اینترنتی شرکت به نشانی WWW.PJPC.IR مراجعه و نسبت به دریافت، تکمیل و تحویل مدارک، ظرف مهلت مذکور اقدام نمایند.

اطلاعات پیوست
 
فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی تامین کنندگان/سازندگان تجهیزات ثابت آزمایشگاه (سکو بندی)
تصاویر
  • فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی تامین کنندگان/سازندگان تجهیزات ثابت آزمایشگاه (سکو بندی)
فایل های پیوست