شنبه، 03 تیر 1402
عنوان شماره مهلت دریافت سند نوع
شماره 06-ک/م-1402 17 تیر 1402 منقضی شده
جزییات مناقصه
عنوان مناقصه مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع تامین تجهیز EECU
نوع منقضی شده
شماره شماره 06-ک/م-1402
سازمان مرکزی سازمان مرکزی / توسعه پلیمر پادجم
نوع برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای
موضوع مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع تامین تجهیز EECU
حوزه فعالیت
توضیح مختصر تامین تجهیز EECU مربوط به پروژه ABS & RUBBER واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژِی پارس (عسلویه)
قیمت پیوست 0 ریال
وضعیت انقضا
اطلاعات تکمیلی
مهلت ارسال اسناد شنبه 1402/04/17
تاریخ اعتبار پیشنهاد شنبه 1402/04/17
واحدپولی برآورد مالی
محدوده
وضعیت برگزاری
روزنامه منتشر کننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه
اطلاعات اسناد
مهلت دریافت سند
محل دریافت اسناد
اطلاعات شخص پاسخگو
نام آقای محمودی
تلفن 021-54878000 داخلی 6186
فکس
توضیحات

شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص) در نظر دارد  تامین تجهیز EECU مربوط به پروژه ABS & RUBBER واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژِی پارس (عسلویه) را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرح آمده در اسناد مناقصه و از میان شرکت های صاحب صلاحیت به انجام رساند؛ لذا متقاضیان محترم می تواندد از روز یکشنبه مورخ 1402/03/28 جهت اطلاع و اطلاع و دریافت اسناد مناقصه با شماره تلفن 021-54878000 داخلی 6186 (آقای محمودی) تماس حاصل و نسبت به تکمیل و تحویل پاکات مربوطه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1402/04/07 اقدام نمایند.

اطلاعات پیوست
 
مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع تامین تجهیز EECU
تصاویر
  • مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع تامین تجهیز EECU
  • مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع تامین تجهیز EECU